Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

Φυσική κατεύθυνσης Γ Λυκείου - Ταλάντωση με ελατήριο

Προβλήματα στις Ταλαντώσεις
3ο Πρόβλημα

Σώμα μάζας m = 4 kg αρχικά ισορροπεί δεμένο στο πάνω άκρο ελατηρίου σταθεράς k ενώ το πάνω άκρο του είναι ακλόνητα στερεωμένο σε οριζόντιο δάπεδο. Απομακρύνουμε το σώμα από τη θέση ισορροπίας του, κατακόρυφα προς τα πάνω, μέχρι το φυσικό μήκος του ελατηρίου και τη στιγμή  tο = 0 το αφήνουμε ελεύθερο να εκτελέσει κατακόρυφη Γ.Α.Τ. (δίνεται ότι D = k).

Τη στιγμή t = π/10 sec διέρχεται για πρώτη φορά από τη θέση ισορροπίας του.

α) Να βρείτε τη σταθερά k του ιδανικού ελατηρίου και να υπολογίσετε την αλγεβρική τιμή της ταχύτητας ταλάντωσης όταν διέρχεται από τη θέση ισορροπίας για πρώτη φορά.

β) Ποια χρονική στιγμή, στη διάρκεια της πρώτης περιόδου, το σώμα διέρχεται από την κατώτερη θέση της τροχιάς του;

γ) Να γράψετε τις εξισώσεις της απομάκρυνσης, ταχύτητας, επιτάχυνσης, δυναμικής ενέργειας και κινητικής ενέργειας σε συνάρτηση με το χρόνο t.

δ) Σε ποιες θέσεις η ταχύτητα ταλάντωσης γίνεται ίση με υ = ± υmax/2;

ε) Να υπολογίσετε το μέτρο του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος, στην κατώτερη θέση της τροχιάς.
Η απάντηση από ΕΔΩ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου