Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Φυσική κατεύθυνσης Γ Λυκείου - Απλή Αρμονική Ταλάντωση - Διάσπαση

Προβλήματα στις Ταλαντώσεις
4ο Πρόβλημα
Σώμα μάζας m είναι στερεωμένο στο άνω άκρο ιδανικού ελατηρίου, σταθεράς k = 200N/m το κάτω άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο σε οριζόντιο δάπεδο. Το σύστημα αρχικά ισορροπεί με το ελατήριο να είναι συσπειρωμένο κατά ΔL1= 10cm. Τη στιγμή t = 0 με εσωτερική έκρηξη, το σώμα διασπάται σε δύο τμήματα με μάζες m1 και m2 με σχέση μεταξύ τους m2= 3m1
Μετά τη διάσπαση, που θεωρούμε ότι έγινε πρακτικά ακαριαία, το τμήμα μάζας m1 παραμένει στερεωμένο στο άνω άκρο του ελατηρίου, ενώ το άλλο τμήμα μάζας m2 κινείται κατακόρυφα προς τα επάνω και φτάνει σε ύψος h = 1,8m από την αρχική θέση ισορροπίας του σώματος μάζας m πριν την έκρηξη. Να βρεθούν:
α) Το πλάτος και η κυκλική συχνότητα της α.α.τ που θα εκτελέσει το σώμα μάζας m1 μετά τη διάσπαση.
β) Η ενέργεια που εκλύθηκε κατά τη διάσπαση αν γνωρίζουμε ότι το 25% αυτής μετατράπηκε σε θερμική και το υπόλοιπο σε κινητική ενέργεια των θραυσμάτων.
γ) Το έργο της δύναμης του ελατηρίου κατά το χρονικό διάστημα από τη στιγμή t = 0 μέχρι τη στιγμή που το σώμα μάζας m1 μηδενίζει για 1η φορά την ταχύτητά του.
Δίνεται g = 10m/s2 και θετική φορά θεωρείται η προς τα επάνω.
Η απάντηση από ΕΔΩ 

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου