Για Επικοινωνία


  • Αν θέλετε να επισημάνετε τυχόν λειτουργικά λάθη,
  • να καταθέσετε μια πρόταση,
  • για αποστολή υλικού προς δημοσίευση στη σελίδα,
  • για τυχόν απορίες σε θέματα φυσικής ....
  ... παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. 
  e-mail επικοινωνίας:

  vmarousis@gmail.com
    

  698 55 70 828
  Δευτέρα - Παρασκευή
  Ώρες: 6 - 10 μ.μ.   Καλή περιήγηση !