Φυσική Γυμνασίου

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε σημειώσεις για το μάθημα της 
Φυσικής  στο Γυμνάσιο που προέρχεται από υλικό που ... βρήκαμε στο internet. 
 
Δωρεάν Βοηθήματα Φυσικής 
για την Α', Β' και Γ', Γυμνασίου με κλικ ΕΔΩ


Φυσική A' Γυμνασίου

 Φυσική Β' Γυμνασίου


Άνωση και Αρχή του Αρχιμήδη (προσομοίωση) 


Υπολογίστε τη δύναμη της άνωσης και διαπιστώστε...
...την ισχύ της Αρχής του Αρχιμήδη.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την προσομοίωση.


Η Αρχή του Αρχιμήδη καθορίζει ότι: "Κάθε σώμα βυθισμένο σε ρευστό δέχεται άνωση ίση με το βάρος του ρευστού που εκτοπίζει".
Μαθηματικά η Άνωση (Α) μπορεί να εκφρασθεί με τον τύπο: Α = ρ g V, όπου:
  • ρ: πυκνότητα ρευστού
  • g: επιτάχυνση βαρύτητας (9,81m/s2)
  • V: όγκος βυθισμένου σώματος
Όταν ένα σώμα βρεθεί μέσα σ΄ ένα υγρό θα παρατηρηθούν δύο κύριες δυνάμεις (συνισταμένες) κάθε φορά. Το βάρος του σώματος και η ασκούμενη σ΄ αυτό άνωση. Ανάλογα των τιμών που λαμβάνουν αυτές οι συνισταμένες κάθε φορά διακρίνονται περαιτέρω τρεις περιπτώσεις:
1η Περίπτωση: Το βάρος του σώματος να είναι μεγαλύτερο της άνωσης. Στη περίπτωση αυτή το σώμα βυθίζεται.
2η Περίπτωση: Το βάρος του σώματος να είναι ίσο προς την άνωση. Στη περίπτωση αυτή το σώμα αιωρείται μέσα στο υγρό, δηλαδή ακινητεί όπου κι αν βρεθεί μέσα στο υγρό, και
3η Περίπτωση: Το βάρος του σώματος να είναι μικρότερο της ασκούμενης σ΄ αυτό άνωσης. Στη περίπτωση αυτή το σώμα δεν βυθίζεται, οπότε και επιπλέει.

Φυσική Γ' Γυμνασίου


1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο
Ερωτήσεις θεωρίας, παράγραφοι:  1.1 - 1.4 κλικ ΕΔΩ

Ερωτήσεις θεωρίας, παράγραφοι:  1.5 - 1.6 κλικ ΕΔΩ


2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ερωτήσεις θεωρίας, παράγραφοι:  2.1  κλικ ΕΔΩ
Α.  Ηλεκτρικό ρεύμα.1ο Μέρος: από ΕΔΩ 
Β.  Ηλεκτρικό ρεύμα.2ο Μέρος: από ΕΔΩ 
Γ.  Ηλεκτρική ενέργεια:             από ΕΔΩΠερισσότερο υλικό για το Γυμνάσιο από τις ιστοσελίδες:
Φυσική Γυμνασίου
Υλικό Γυμνασίου
Sciencetube.gr
vgargan.gr/