Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Επαναληπτικό Διαγώνισμα στα Κύματα Γ' Λυκείου

Τρίωρο διαγώνισμα στα κύματα
Φυσικής κατεύθυνσης Γ' Λυκείου

ΘΕΜΑ Δ
Πάνω σε μια οριζόντια τεντωμένη χορδή  πολύ μεγάλου μήκους,  προσανατολισμένη  στη διεύθυνση του άξονα xx΄, διαδίδεται προς τη θετική κατεύθυνση ένα κύμα μήκους κύματος λ = 10 m, το οποίο δημιουργείται από μια πηγή που βρίσκεται στη θέση x = 0 και ξεκινάει τη στιγμή t = 0 να ταλαντώνεται με εξίσωση:
           ψ =2ημ(0,5πt)
 (οι μονάδες των μεγεθών στο S.I).
  Σε απόσταση 100 m από την πηγή του κύματος, στη θέση x=100 m, έχει τοποθετηθεί μια μικροσυσκευή S αμελητέας μάζας και αμελητέων διαστάσεων, ώστε να μην επηρεάζει τη διάδοση του κύματος, η οποία μπορεί να εκπέμψει ήχο συχνότητας fs = 3393 Ηz.
Για να ενεργοποιηθεί όμως πρέπει να αποκτήσει κατακόρυφη προς τα κάτω επιτάχυνση ίση με -2,5 m/s2 (από κει και πέρα παραμένει σε διαρκή λειτουργία).
Ένας δέκτης A βρίσκεται ακίνητος στην ίδια κατακόρυφο με τη μικροσυσκευή και σε απόσταση 229 m από τη θέση όπου αρχικά αυτή ηρεμεί. Αν η ταχύτητα του ήχου είναι 342 m/s και το πλάτος του κύματος παραμένει σταθερό κατά τη διάρκεια της διάδοσης του:
α) .............
Για το διαγώνισμα πατήστε ΕΔΩ
Για τις απαντήσεις πατήστε ΕΔΩ
Του συναδέλφου Τάσου Τζανόπουλου 
 

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Διαγώνισμα στις Ταλαντώσεις Γ' Λυκείου 2017 από το study4exams

Αναδημοσιεύω το διαγώνισμα στο κεφάλαιο των Ταλαντώσεων
από τα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά  Βοηθήματα (Ψ.E.Β.)

Το διαγώνισμα με κλικ ΕΔΩ
Οι απαντήσεις θα ανακοινωθούν από το s4exams.
Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Διαγώνισμα στις Κρούσεις 2017 από το study4exams

ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 
1o Διαγώνισμα του 2017 
από το study4exams
στις Κρούσεις Το διαγώνισμα με κλικ ΕΔΩ
Οι απαντήσεις  με κλικ ΕΔΩ


Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

Σύστημα σωμάτων - Β' Λυκείου θετικού προσανατολισμού

Τα σημειακά σώματα Σ1 και Σ2 του διπλανού σχήματος έχουν μάζες ,m1=1Kg , m2=2Kg, εμφανίζουν συντελεστές τριβής μ12=0,2  με το οριζόντιο επίπεδο, ενώ είναι φορτισμένα με ομόσημα ηλεκτρικά φορτία συνεπώς απωθούνται. Αρχικά τα Σ1, Σ2 συγκρατούνται ακίνητα. Κάποια χρονική στιγμή (t0=0) το Σεκτοξεύεται, προς τα δεξιά με ταχύτητα μέτρου υ0=10m/s ενώ το Σ2 αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί. Θεωρούμε ότι κατά τη διάρκεια του φαινομένου τα φορτία των σωμάτων δε μεταβάλλονται και ότι οι δυνάμεις που οφείλονται σε αυτά είναι δυνάμεις Coulomb. Τη χρονική στιγμή t=1s η ταχύτητα του Σ2 έχει μέτρο υ2=1m/s . Την ίδια χρονική στιγμή η ταχύτητα του Σ1 έχει μέτρο:

α. 1 m/s         β. 2 m/s         γ. 3 m/s
• Ποια από τις παραπάνω απαντήσεις είναι η σωστή;
• Δικαιολογήστε την επιλογή σας.
Του συναδέλφου Δημήτρη Πάλμου.

Η απάντηση σε word και σε pdf