Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2011

Φυσική κατεύθυνσης Γ Λυκείου - AAT και .... τριβή

Προβλήματα στις Ταλαντώσεις
1ο Πρόβλημα 
Σώμα μάζας m = 0,1kg είναι συνδεδεμένο στο ελεύθερο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 10N /m, του οποίου το άλλο άκρο είναι στερεωμένο σε κατακόρυφο τοίχο. Το σώμα μπορεί να κινείται πάνω σε οριζόντιο δάπεδο που εκτείνεται κατά μήκος του άξονα xx. Το δάπεδο είναι λείο μόνο στον αρνητικό ημιάξονα ενώ στον θετικό ημιάξονα ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι ίσος με μ. Το σώμα αρχικά ισορροπεί στη θέση x = 0 και το ελατήριο βρίσκεται στο φυσικό του μήκους.
Συσπειρώνοντας το ελατήριο μεταφέρουμε το σώμα στη θέση  x1= - 0,2m όπου τη χρονική στιγμή
t = 0 του προσδίδουμε ταχύτητα μέτρου υo = 2·31/2 m/ s προς την αρνητική κατεύθυνση,
οπότε το σύστημα ελατήριο – σώμα αρχίζει να εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.
Α. Υπολογίστε την ολική ενέργεια που δώσαμε στο σώμα.
Β. Υπολογίστε τη μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου κατά την κίνηση του σώματος στον αρνητικό ημιάξονα.
Γ. Υπολογίστε τη χρονική στιγμή στην οποία το σώμα φτάνει για πρώτη φορά στη θέση ισορροπίας του.
Δ. Αν είναι γνωστό ότι κατά την κίνηση του σώματος στον θετικό ημιάξονα, η μέγιστη επιμήκυνση του ελατηρίου είναι 0,3m, υπολογίστε το συντελεστή τριβής ολίσθησης.
Ε. Υπολογίστε το μέτρο της ταχύτητας με την οποία το στρώμα επιστρέφει στη θέση ισορροπίας, για πρώτη φορά, μετά την κίνησή του στον θετικό ημιάξονα.
Δίνεται: g=10m/s2 .

Η απάντηση από ΕΔΩ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου