Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

Ασκήσεις με ελατήρια στην Απλή Αρμονική Ταλάντωση - Φυσική κατεύθυνσης Γ Λυκείου

Δύο ασκήσεις με ελατήρια
1.Σώμα μάζας m=2kg βρίσκεται σε ύψος h=15cm (σημείο, Β) πάνω από το ελεύθερο άκρο κατακόρυφου και ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=200Ν/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο στο έδαφος. Το σώμα αφήνεται ελεύθερο να κινηθεί στη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου. Το σώμα συναντά το ελατήριο στο σημείο Γ και στη συνέχεια παραμένει συνδεδεμένο με το άκρο του. Κατά την επαφή τους δεν υπάρχει καμιά απώλεια ενέργειας.
α. Να υπολογίσετε τη μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου.
β. Να γράψετε την εξίσωση απομάκρυνσης του σώματος από τη θέση ισορροπίας σε συνάρτηση με το χρόνο. Ως θετική να θεωρηθεί η φορά προς τα κάτω και ως t=0 η χρονική στιγμή που το σώμα συναντά το ελεύθερο άκρο του ελατηρίου. Να υπολογίσετε ακόμα:
γ. Το λόγο του μέτρου της δύναμης επαναφοράς της ΑΑΤ προς το μέτρο της δύναμης του ελατηρίου στη θέση μέγιστης συσπείρωσης...........
Από το blog fysica 
Οι εκφωνήσεις και οι λύσεις από ΕΔΩ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου