Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Επαναληπτικό Διαγώνισμα - ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ σε όλη την ύλη (1)


ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α1  Το φορτίο ενός πυκνωτή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σε μια ηλεκτρική ταλάντωση :
α. μεγιστοποιείται τέσσερεις φορές
β. παραμένει σταθερό
γ. μεταβάλλεται ανάλογα με το χρόνο
δ. μηδενίζεται δυο φορέςΑ2  Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση περιόδου Τ. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι η σωστή;
Η χρονική διάρκεια μεταξύ δύο διαδοχικών μεγιστοποιήσεων της κινητικής ε­νέρ­γειας του σώματος ισούται με:

Α3  Δύο πρίσματα έχουν ως προς τον αέρα κρίσιμες γωνίες θcrit,1= 30ο και θcrit,2= 45ο αντίστοιχα. 

Ο λόγος των δεικτών διάθλασής τους είναι:Α4  Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται πως μεταβάλλεται η γωνιακή ταχύτητα ενός τροχού που εκτελεί στροφική κίνηση γύρω από άξονα που είναι κάθετος στο επίπεδό του και περνά από το κέντρο μάζας του, σε συνάρτηση με το χρόνο.

α) Η ροπή αδράνειας του τροχού μειώνεται συναρτήσει του χρόνου.

β) Η γωνιακή επιτάχυνση του τροχού έχει σταθερή φορά.

γ) Η γωνιακή ταχύτητα του τροχού από 0 έως 4 s έχει ίδια κατεύθυνση με την γωνιακή επιτάχυνση.
δ) Η ροπή που ασκείται στον τροχό αυξάνεται συναρτήσει του χρόνου.


Κατεβάστε  το διαγώνισμα από ΕΔΩ 

Και τις απαντήσεις από ΕΔΩ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου