Σάββατο, 30 Απριλίου 2011

Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου - Πανελλήνιες 2011 - 1ο Επαναληπτικό Διαγώνισμα από το Study4exams

1ο   Επαναληπτικό Διαγώνισμα από το Study4exams

 
 ΘΕΜΑ Α

Στις ημιτελείς προτάσεις 1 - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά.

A1. Σε μια φθίνουσα ταλάντωση η δύναμη που αντιτίθεται στην κίνηση είναι της μορφής                       F = − bυ , όπου b η σταθερά απόσβεσης και υ η ταχύτητα ταλάντωσης.
α) Η συχνότητα ταλάντωσης μειώνεται σε σχέση με το χρόνο.
β) Η περίοδος ταλάντωσης μειώνεται σε σχέση με το χρόνο.
γ) Η ενέργεια ταλάντωσης μειώνεται σε σχέση με το χρόνο.
δ) Το πλάτος ταλάντωσης παραμένει σταθερό σε σχέση με το χρόνο.
(Μονάδες 5)

A2. Μία προϋπόθεση ώστε να συμβεί ολική ανάκλαση σε μια μονοχρωματική δέσμη φωτός, η οποία προσπίπτει στη διαχωριστική επιφάνεια δύο διαφορετικών διαφανών μέσων είναι
α) η κρίσιμη γωνία να είναι μικρότερη από τη γωνία πρόσπτωσης.
β) οι δείκτες διάθλασης των δύο μέσων να είναι ίσοι.
γ) το φώς να μεταβαίνει από οπτικώς αραιότερο σε οπτικώς πυκνότερο μέσο.
δ) η γωνία πρόσπτωσης να είναι μικρότερη από την κρίσιμη γωνία.
(Μονάδες 5)

A3. Διακρότημα δημιουργείται μετά από τη σύνθεση δύο αρμονικών ταλαντώσεων της ίδιας διεύθυνσης που γίνονται γύρω από το ίδιο σημείο με
α) διαφορετικά πλάτη και ίδια συχνότητα.
β) διαφορετικά πλάτη και διαφορετική συχνότητα.
γ) το ίδιο πλάτος και ίδιες συχνότητες.
δ) το ίδιο πλάτος και συχνότητες που διαφέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους.
(Μονάδες 5)

A4. Η υπεριώδης ακτινοβολία έχει μήκος κύματος στο κενό μεγαλύτερο από αυτό
α) των ακτίνων γ.
β) της υπέρυθρης ακτινοβολίας.
γ) του ορατού φωτός.
δ) των μικροκυμάτων.
(Μονάδες 5)

Στην παρακάτω ερώτηση 5 να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα κάθε πρότασης και δίπλα σε κάθε γράμμα τη λέξη Σωστό για τη σωστή πρόταση και τη λέξη Λάθος για τη λανθασμένη.
A5.
α) Η συχνότητα ταλάντωσης ενός ιδανικού κυκλώματος LC, εξαρτάται από την τιμή του συντελεστή αυτεπαγωγής του πηνίου.
β) Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η μέγιστη δυναμική ενέργεια είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη κινητική ενέργεια.
………………………………………………………………………………………………..
ΘΕΜΑ Δ
Μια κατακόρυφη ράβδος, ΟΑ, μάζας M=3kg, μήκους L=1m μπορεί να στρέφεται στο κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το άκρο της Ο. Η ράβδος εκτρέπεται από τη θέση ισορροπίας της κατά γωνία θ και αφήνεται ελεύθερη. Τη στιγμή που περνάει από την κατακόρυφη θέση, το άκρο της Α συγκρούεται με ακίνητη μικρή σφαίρα ακτίνας r=0,02m και μάζας m=0,25kg που βρίσκεται στο κατώτερο σημείο τεταρτοκυκλίου ακτίνας R=L=1m, του οποίου το κέντρο συμπίπτει με το σημείο Ο.
φυσικη κατευθυνσης γ λυκειου 

Η εκφώνηση από ΕΔΩ                                      Οι απαντήσεις από ΕΔΩ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου