Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Στάσιμο κύμα από το διάγραμμα φάσης - Γ Λυκείου

Σε μία οριζόντια ελαστική χορδή (ΟΛ) μήκους L, έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα, ως αποτέλεσμα της ταυτόχρονης διάδοσης δύο εγκάρσιων αρμονικών κυμάτων με το ίδιο πλάτος και την ίδια συχνότητα, αλλά αντίθετες κατευθύνσεις. Το δεξί άκρο (Λ) της χορδής είναι στερεωμένο σε ακλόνητο εμπόδιο, ενώ το αριστερό άκρο Ο (xΟ = 0) είναι κοιλία που τη χρονική στιγμή t = 0 διέρχεται από τη θέση ισορροπίας κινούμενο προς τη θέση της μέγιστης θετικής απομάκρυνσης. Στο παρακάτω  διάγραμμα  απεικονίζεται η φάση της απομάκρυνσης των διαφόρων σημείων της χορδής τη χρονική στιγμή t1 = 0,1 s.

Το πλάτος ταλάντωσης ενός σημείου Ρ της χορδής που απέχει οριζόντια απόσταση 0,1 m από το άκρο Λ της χορδής είναι ίσο με ΑΡ = 0,2 m.
α. Να υπολογίσετε το μήκος L της χορδής.
β. Ποια είναι η ταχύτητα διάδοσης των τρεχόντων κυμάτων που δημιούργησαν
το στάσιμο κύμα; .............
Του εξαιρετικού συναδέλφου και συγγραφέα  Νεκτάριου Πρωτοπαπά.

  Η άσκηση και η απάντηση με κλικ ΕΔΩ


0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου