Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

Φυσικη Α Λυκείου, Στατική τριβή και τριβή ολίσθησης

Φύλλο εργασίας στις Τριβές

1)       Στα παρακάτω σχήματα δίνεται ένα σώμα βάρους 10Ν σε μη λείο οριζόντιο επίπεδο. Στα δυο πρώτα σχήματα το σώμα παραμένει ακίνητο, στο (γ) είναι έτοιμο να κινηθεί, ενώ στο (δ) το σώμα κινείται προς τα δεξιά.

i)       Σχεδιάστε στο σχήμα τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα σε κάθε περίπτωση.
ii)     Η τριβή είναι στατική στις περιπτώσεις ………………….. οριακή στ ………………… και τριβή ολίσθησης στ …………………
iii)   Το μέτρο της  τριβής για τις καταστάσεις (α), (β) και (γ) είναι  Τα=…… Τβ=…….. και ΤΓ= …………
iv)   Το μέτρο της τριβής στο σχήμα (δ) είναι:
α)  μικρότερο από 7Ν,           β) ίσο με 7Ν,                γ) μεγαλύτερο από 7Ν.
v)     Στην περίπτωση (δ) το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη …………………………………. κίνηση.
2)       Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο και στο σχήμα βλέπετε τρεις ενδεχόμενες κινήσεις του. Να σχεδιάστε την τριβή που ασκείται στο σώμα σε κάθε περίπτωση.
Από το ylikonet.gr               Δείτε το  από ΕΔΩ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου