Πέμπτη, 6 Ιανουαρίου 2011

Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου

  Όταν δίνεται η εξίσωση του στάσιμου κύματος
 Κατά μήκος γραμμικού ομογενούς μέσου το οποίο εκτείνεται κατά τη διεύθυνση χ΄χ, δημιουργείται στάσιμο εγκάρσιο κύμα το οποίο περιγράφεται από την εξίσωση: y=6συνπχ/10ημ10πt (x, y σε cm, t σε s).
α. Να βρείτε το πλάτος, την περίοδο, το μήκος κύματος και την ταχύτητα διάδοσης των δύο τρεχόντων κυμάτων των οποίων η συμβολή δημιούργησε το στάσιμο κύμα.
  β. Να γράψετε τις εξισώσεις των τρεχόντων κυμάτων τα οποία με τη συμβολή τους δημιουργούν το στάσιμο κύμα.
γ. Πόσο είναι το πλάτος ταλάντωσης δύο σημείων M, N του ελαστικού μέσου τα οποία βρίσκονται στις θέσεις x1=-25cm και x 2= +25cm αντίστοιχα;
δ. Να βρείτε τον αριθμό n των κοιλιών του στάσιμου κύματος που σχηματίζονται μεταξύ των σημείων M και N.
  ε. Μεταβάλλουμε κατάλληλα τη συχνότητα των συμβαλλόντων κυμάτων οπότε δημιουργείται κατά μήκος του ελαστικού μέσου ένα νέο στάσιμο κύμα. Διαπιστώνουμε ότι μεταξύ των σημείων M και N του ελαστικού μέσου σχηματίζονται n – 2 κοιλίες. Δεδομένου ότι η κινητική κατάσταση των σημείων M και N δε μεταβλήθηκε,
i)         να βρείτε ..........
                           Κατεβάστε το από ΕΔΩ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου