Τρίτη, 4 Ιανουαρίου 2011

Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου - Στάσιμο κύμα

 Στάσιμο κύμα σε χορδή με το ένα άκρο ακλόνητα στερεωμένο
Ένα τεντωμένο οριζόντιο σχοινί ΟΑ μήκους L εκτείνεται κατά τη διεύθυνση του άξονα x. Το άκρο του Α είναι στερεωμένο στη θέση x=L, ενώ το άκρο Ο (θέση x=0) είναι ελεύθερο. Με κατάλληλη διαδικασία δημιουργείται στο σχοινί στάσιμο κύμα με 5 συνολικά κοιλίες. Το άκρο Ο αντιστοιχεί σε κοιλία και για t=0 βρίσκεται στη θέση μηδενικής απομάκρυνσης κινούμενο κατά τη θετική φορά. Για το Ο δίνονται ακόμη οι παρακάτω πληροφορίες :
i.   η απόσταση των ακραίων θέσεων της ταλάντωσης του (στο στάσιμο) είναι 20 cm
ii.   διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του 10 φορές κάθε δευτερόλεπτο        
iii.  απέχει κατά τον άξονα x απόσταση 10 cm από τον πλησιέστερο δεσμό.
1.   Να υπολογίσετε την περίοδο του κύματος.
2.   Να υπολογίσετε το μήκος L.
3. ......................

Η  εκφώνηση και η απάντηση από ΕΔΩ 

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου