Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Άσκηση στο 2ο Νόμο του Νεύτωνα Α' Λυκείου


Τρία σώματα Σ1, Σ2, Σ3  με μάζες  m1= 6Kg,  m2= 4Kg,  και  m3= 2Kg αντίστοιχα, είναι συνδεμένα μεταξύ τους με αβαρή νήματα, μήκους L1 = L2 = L= 50 cm  το καθένα όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
 Τα σώματα, αρχικά ακίνητα, βρίσκονται πάνω σε λείο και οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t =0 εξασκείται στο σώμα Σ1 οριζόντια δύναμη F = 2,4Ν. Μετά από t = 4s  το νήμα που συνδέει το Σ1 και το Σ2 κόβεται.
α) Να βρείτε τις ταχύτητες των τριών σωμάτων τη χρονική στιγμή t1= 2s
 
β) Να βρείτε τις τάσεις των νημάτων τη χρονική στιγμή t1= 2s 

γ) Να βρείτε πόσο θα απέχει το σώμα Σ1 από το Σ3 τη χρονική στιγμή  t2= 8s

δ) Να κάνετε σε βαθμολογημένους άξονες τις γραφικές παραστάσεις υ-t για τα σώματα  Σ1 και  Σ3 για   0 ≤  t  8s.

Για να δείτε τη λύση πατήστε ΕΔΩ0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου