Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Θέματα & Λύσεις ΟΕΦΕ 2014 Φυσικής Κατεύθυνσης Γ' Λυκείου

ΟΕΦΕ - ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  2014
Οι κυκλικοί ομογενείς δίσκοι Δ1 και Δ2 του σχήματος έχουν μάζα Μ = 4 kg και ακτίνα R = 0,2 m ο καθένας. Το κέντρο μάζας του δίσκου 1) συνδέεται κατάλληλα στο ελεύθερο άκρο του ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 150 N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο ακλόνητα. Τα κέντρα μάζας Ο1 και Ο2 των δύο δίσκων συνδέονται με λεπτό, αβαρές και μη εκτατό νήμα. Στο κέντρο μάζας του δίσκου 2) έχουμε προσαρμόσει μικρό ανιχνευτή ηχητικών κυμάτων αμελητέας μάζας. Στη βάση (Β) του κεκλιμένου επιπέδου υπάρχει πηγή ηχητικών κυμάτων συχνότητας fs = 680 Hz. Η πηγή των ηχητικών κυμάτων και ο ανιχνευτής στο δίσκο 2) βρίσκονται στην ίδια ευθεία, παράλληλη προς το κεκλιμένο επίπεδο.
Κόβουμε το νήμα που συνδέει τα κέντρα των δύο δίσκων οπότε ο δίσκος 2) αρχίζει να κυλιέται χωρίς να ολισθαίνει. Η συχνότητα που καταγράφει ο ανιχνευτής τη στιγμή που ο δίσκος 2) φτάνει στη βάση (Β) του κεκλιμένου επιπέδου, ελάχιστα πριν συγκρουστεί με την ηχητική πηγή, είναι fA = 700 Hz.
Δ1. Να υπολογίσετε το μήκος της διαδρομής που διανύει το κέντρο μάζας του δίσκου 2) μέχρι να φτάσει στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου.........................................


Κατεβάστε τα από ΕΔΩ

Τις απαντήσεις  από ΕΔΩ


2 σχόλια :