Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Ασκήσεις στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις

Δύο λυμένες ασκήσεις στις ηλεκτρικές ταλαντώσεις.

Πυκνωτής χωρητικότητας C1 = 40μF φέρει φορτίο Q1 =4mC και συνδέεται με αφόρτιστο πυκνωτή χωρητικότητας C2 =2C1 και πηνίο με συντελεστή αυτεπαγωγής L = 0,9H όπως φαίνεται στο σχήμα. Aρχικά το κύκλωμα είναι ανοιχτό. Τη χρονική στιγμή t = 0 ο διακόπτης δ μεταφέρεται στο Α και αρχίζει το φαινόμενο της ηλεκτρικής ταλάντωσης. (θεωρούμε ότι το κύκλωμα είναι ιδανικό οπότε δεν υπάρχουν απώλειες ενέργειας).
1) Να βρείτε την περίοδο της ηλεκτρικής ταλάντωσης.
2) Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της ενέργειας του ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή C1 και να
υπολογίσετε τη μέγιστη ενέργεια του μαγνητικού πεδίου στο πηνίο.
3) Τη χρονική στιγμή t1 =63π·10-3s ο διακόπτης μεταφέρεται ακαριαία στο Β. Ποια είναι η μέγιστη ενέργεια που αποκτά ο πυκνωτής C2;
4) Να υπολογίσετε το μέγιστο φορτίο που αποκτά ο πυκνωτής C2.

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου