Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

Φυσική κατεύθυνσης Γ λυκείου - Σύνθετη και Φθίνουσα ταλάντωση

 Εύρεση των συνιστωσών εξισώσεων 
από τις εξισώσεις των ταχυτήτων
Ένα σώμα μάζας m = 2 kg μετέχει ταυτόχρονα σε δυο απλές αρμονικές ταλαντώσεις που γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Η εξίσωση της ταχύτητας του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο για κάθε μία από τις επιμέρους ταλαντώσεις είναι:

υ1=8πσυν(ωt + π)   (S.I.)   και υ2 = υ2maxσυνωt  (S.I.)
Η εξίσωση της σύνθετης ταλάντωσης που προκύπτει δίνεται από τη σχέση:
x = 4ημ100πt (x σε cm, t σε s)
α. Να σχεδιαστεί η γραφική παράσταση της δυναμικής ενέργειας σε συνάρτηση με το χρόνο για τη σύνθετη κίνηση.
β. Να γραφεί η εξίσωση της απομάκρυνσης για κάθε μία από τις συνιστώσες ταλαντώσεις.
γ. Ποια θα έπρεπε να ήταν η μέγιστη επιτάχυνση του …………………………………….
Η εκφώνηση και η απάντηση από ΕΔΩ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου