Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

Φυσική κατεύθυνσης Γ' Λυκείου - Ταλάντωση ελατηρίου με σταθερή δύναμη F

Ταλάντωση ελατηρίου με την επίδραση σταθερής δύναμης
 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται ένα σώμα μάζας m=1 kg που είναι στερεωμένο στο ένα άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=400N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι συνδεδεμένο με ακλόνητο σημείο. Αρχικά το σώμα ισορροπεί στη Θέση Φυσικού Μήκους του ελατηρίου.

Από τη χρονική στιγμή t=0 και μετά ασκούμε σταθερή οριζόντια δύναμη F=80N, όπως φαίνεται στο σχήμα, οπότε αυτό εκτελεί ταλάντωση.


α) Να αποδείξετε ότι εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και να υπολογίσετε την
περίοδο της κίνησης του σώματος
β) Να βρείτε το πλάτος και να γράψετε την εξίσωση της ταλάντωσης του σώματος
θεωρώντας ως θετική τη φορά της δύναμης.
γ) Να βρεθεί η χρονική διάρκεια της κίνησης από τη στιγμή που περνά από τη θέση με…………………………………………………………………………………………………

Η εκφώνηση και η απάντηση από ΕΔΩ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου