Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Φυσική κατεύθυνσης Γ Λυκείου - Θεωρία στις Ταλαντώσεις

Μηχανικές Ταλαντώσεις

Θεωρία - παρατηρήσεις - μεθοδολογία ασκήσεων στις Μηχανικές ταλαντώσεις

Muelle
Περιοδικά φαινόμενα - Γραμμική αρμονική ταλάντωση
  •  Περιοδικά ονομάζονται τα φαινόμενα που επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο σε ίσα χρονικά διαστήματα. Π.χ. ομαλή κυκλική κίνηση, χτύποι καρδιάς, αναπνοή, κίνηση εκκρεμούς, περιστροφή γης γύρω από τον ήλιο κ.ά.
  • Περίοδος (Τ) ενός περιοδικού φαινομένου ονομάζεται ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη επανάληψη του φαινομένου ή ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών επαναλήψεων του φαινομένου.
      Η περίοδος είναι μονόμετρο μέγεθος και η μονάδα μέτρησής της είναι το 1    sec. 
  • Συχνότητα (f) ενός περιοδικού φαινομένου ονομάζεται το φυσικό μέγεθος του οποίου το μέτρο θα δίνεται από το σταθερό πηλίκο του αριθμού Ν των επαναλήψεων του φαινομένου σε κάποιο χρόνο t, προς το χρόνο αυτό. Δηλαδή .......................................Από το συνάδελφο Κώστα Παρασύρη που τον ευχαριστώ για την προσφορά του αυτή.

Κατεβάστε το από ΕΔΩ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου