Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Φυσική κατεύθυνσης Β Λυκείου, Άσκηση στο ηλεκτρικό πεδίο

 Κίνηση σε ανομοιογενές και ομογενές ηλεκτρικό πεδίο
Σημειακό φορτίο  q = - 10-8C και μάζας m = 10-6 Kg , αφήνεται ελεύθερο στη θέση Δ,  σε απόσταση d = 2m  από ακλόνητο σημειακό  φορτίο Q = - 4·10-8C,  που έχει τοποθετηθεί στη θέση Γ. Το φορτίο Q βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από τον οπλισμό Α ενός πυκνωτή όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, στον οποίο έχει δημιουργηθεί ομογενές ηλεκτρικό πεδίο (Ο.Η.Π.) έντασης μέτρου Ε = 30 N/C, μεταξύ των οπλισμών του Α και Β. Το φορτίο q εισέρχεται από ένα σημείο Ο στον πυκνωτή και μόλις που φτάνει στον οπλισμό Β.
 
i)  Να σχεδιάσετε τις δυναμικές γραμμές στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.
ii) Να βρείτε την τάση V μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή.
iii)Να υπολογίσετε το χρόνο κίνησης..............


Η εκφώνηση και η απάντηση από ΕΔΩ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου