Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

Φυσική κατεύθυνσης Γ Λυκείου - Άσκηση στη Στροφική κίνηση στερεού


Η κινηματική της στροφικής κίνησης (2)
(άσκηση 5)
Ο δίσκος του σχήματος μπορεί να στρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονα z’z και ηρεμεί. Ένα σημείο του Α απέχει απόσταση r=0,5m από το κέντρο του Ο. Για t = 0 ο δίσκος αποκτά σταθερή γωνιακή επιτάχυνση αγων = 0,4rαd/s2. Να βρεθούν για την χρονική στιγμή t=5s:

i) Η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου.
ii) Η γραμμική ταχύτητα του σημείου Α.
iii) Η επιτρόχια και η κεντρομόλος επιτάχυνση του σημείου Α.
iv) Η γωνία που έχει διαγράψει ο δίσκος (γωνιακή μετατόπιση).

H απάντηση από ΕΔΩ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου