Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Φυσική Β Λυκείου κατεύθυνσης - Θερμοδυναμική

Ισόθερμη και αδιαβατική μεταβολή (άσκηση 4)
Ένα αέριο βρίσκεται σε δοχείο που κλείνεται με έμβολο σε κατάσταση Α με πίεση p1=32·105Ν/m2.
i) Απορροφώντας θερμότητα Q1=19.200n2 J ισόθερμα, το αέριο έρχεται σε κατάσταση Β με πίεση p2=4·105Ν/m2. Να βρεθεί ο όγκος στην κατάσταση Α.
ii) Το ίδιο αέριο έρχεται από την κατάσταση Α σε κατάσταση Γ, σε πίεση p3=1·105Ν/m2 αδιαβατικά. Αν για το αέριο αυτό γ=5/3, ζητούνται:
α) Να βρεθεί ο όγκος VΓ.
β) Το έργο κατά την αδιαβατική εκτόνωση.
γ) Να παρασταθούν στους ίδιους άξονες p-V οι μεταβολές ΑΒ και ΑΓ.
δ) Αν το αέριο μετέβαινε από την κατάσταση Β στην κατάσταση Γ αντιστρεπτά, ακολουθώντας τον «συντομότερο δρόμο», πόση θερμότητα θα αντάλλασσε το αέριο με το περιβάλλον του;

      Η εκφώνηση και η  απάντηση από ΕΔΩ

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου