Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου - Σύνθεση ταλαντώσεων

 Σύνθεση ταλαντώσεων ίδιας συχνότητας

Υλικό σημείο Σ εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές αρμονικές ταλαντώσεις, οι οποίες γίνονται στην ίδια διεύθυνση και γύρω από την ίδια θέση ισορροπίας. Οι ταλαντώσεις περιγράφονται από τις εξισώσεις :                       
 x1=Aημωt       και       x2=Aημ(ωt+π/3),           με       Α = 4 cm         και       ω = 10 rad/s. 

α. Να υπολογισθεί το πλάτος Αολ της συνισταμένης απλής αρμονικής ταλάντωσης που εκτελεί το Σ.
β. Να γραφεί η εξίσωση της απομάκρυνσης της ταλάντωσης που εκτελεί το Σ. 
γ. Να γραφεί η εξίσωση της ταχύτητας ταλάντωσης του Σ και να υπολογισθεί η αλγεβρική τιμή  της   ταχύτητας τη χρονική στιγμή t=π/15s μετά από τη στιγμή t=0.                   
δ. Να υπολογισθεί ο λόγος της κινητικής προς τη δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης του υλικού σημείου τη χρονική στιγμή t=π/120s. 

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.  
Η εκφώνηση  ΕΔΩ            

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου