Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Φυσική Κατεύθυνσης Γ Λυκείου - ΑΑΤ χωρίς ελατήριο

ΑΑΤ χωρίς ελατήριο

 
Στο διπλανό διάγραμμα βλέπουμε πως μεταβάλλεται χρονικά η κινητική ενέργεια ενός σώματος Σ που εκτελεί ΑΑΤ σε λείο οριζόντιο δάπεδο υπό την επίδραση κατάλληλης δύναμης επαναφοράς της μορφής Fεπ=-Dx . Αν την χρονική στιγμή t=π/40s η απομάκρυνση του σώματος Σ είναι x=-0,12 m, να βρεθούν:
α. Η χρονική εξίσωση της απομάκρυνσης.
β. Η μάζα του σώματος Σ και η σταθερά επαναφοράς
D.
γ. Το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας.
Κάποια χρονική στιγμή το σώμα Σ συγκρούεται πλαστικά με κατακόρυφα κινούμενο σώμα ίσης μάζας.
δ. Να βρεθεί το πλάτος η ενέργεια το μέτρο της μέγιστης ταχύτητας και η γωνιακή συχνότητα της νέας ταλάντωσης, αν η σύγκρουση γίνει την χρονική στιγμή: ι. π/20
s ii. π/15s
Από το ιστολόγιο ylikonet.gr

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου